Disse guttene fikk en sledetur mens mor og far snørekjørte bak spannet